مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده
 
مخزن پلی اتیلن مازندران
افقی ، سطح مقطع بیضی ، در انواع تک لایه و سه لایه
از 50 لیتر تا 15000 لیتری
مخازن افقی پلی اتیلن مازندران ، تا حجم 3000 لیتری
مجهز به یک عدد اتصال برنجی نصب شده به صورت رایگان می باشند