مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده
 

مخازن قیفی پلی اتیلن مازندران

در احجام متنوع ۱۰۰ لیتری تا ۱۰۰۰۰ لیتری تولید می شوند

این مخازن دارای کاربرد های ویژه ای در صنایع مختلف می باشند