مخازن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده

انواع زوک پلی اتیلن

 

زوک ۱۰۰ لیتری پلی اتیلن

قطر ۵۲ سانتی متر

ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

زوک ۱۵۰ لیتری پلی اتیلن

قطر ۵۲ سانتی متر

ارتفاع ۱۲۸ سانتی متر

زوک ۴۵۰ لیتری پلی اتیلن

قطر ۹۰ سانتی متر

ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر