انواع وان های پلی اتیلن

 

وان حمام پلی اتیلن ، وان های فرآوری ، تراف بچه ماهی ، وان های پرورش ماهی ، وان ونیرو ، وان گرد با پایه ، ظرف تلقیح ، وان گرد ، وان میگو ،     بانکه نساجی

 

مخزن پلی اتیلن مازندران  وان پلی اتیلن انواع وان پلی اتیلن

انواع وان های پلی اتیلن