پلی اتیلن مازندران

انواع مخازن قیفی

مخازن قیفی در احجام ۱۰۰ لیتری تا ۱۰۰۰۰ لیتری تولید می شوند

در تصویر مخزن ۲۰۰ قیفی با پایه پلاستیکی را مشاهده می فرمائید

مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پلی اتیلن قیفی با پایه مخزن 200 لیتری قیفی با پایه 200

مخزن ۲۰۰ لیتری قیفی با پایه