طراحی جدید مخازن افقی پلی اتیلن مازندران

پلی اتیلن مازندران ، هیچگاه کیفیت را فدای قیمت نمی کند ، چون نام و شهرت کسب شده و رضایت مصرف کننده برای ما مقدس است . ما از مواد پلی اتیلن فود گرید 3840 HDPE & MDPE مطابق استاندارد NSF/ANSI  و منطبق با آیین نامه سازمان غذا و دارو و دارای تائیدیه بهداشتی استفاده می کنیم.

¨ با افتخار اعلام می کنیم که از مواد ممنوعه مورد استفاده ی افراد سود جو  (همچون پارافین صنعتی ، دوده ی صنعتی و کربنات کلسیم ) در ساخت مخازن و سایر محصولات استفاده نمی کنیم  .

از این پس مخازن افقی پلی اتیلن مازندران ، با طرح و شکلی جدید عرضه می شوند

طراحی جدید مخازن افقی پلی اتیلن مازندرانwww.watertanker.irسایت پلی اتیلن مازندران ، در شرایط فعلی در دسترس می باشد