تولید مخازن و منابع پلی اتیلن

 

مخزن آب

مخازن حمل اسید و مواد شیمیایی

تانکر پلاستیکی ذخیره و نگهداری آب و مایعات

مخزن آتشنشانی

منبع ذخیره آب ساختمان و ویلا

 

مخازن پلی اتیلن ویژه ی صادرات

تاجیکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، عراق ، گرجستان ، آذربایجان ، ترکیه و ....