مخازن پلی اتیلن مازندران بالا ترین کیفیت ، بیشترین مدت گارانتی و بیمه ، مناسب ترین قیمت ، کمترین مبلغ کرایه ، کمترین زمان تحویل سفارشات با ما تماس بگیرید : 09117400517-09117400518 http://www.09117400518.ir 2018-12-15T13:54:49+01:00 text/html 2018-12-15T06:00:28+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی http://www.09117400518.ir/post/1246 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی</strong> </em></span></h1> <div align="center"><figure id="attachment_7389" style="width: 566px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><img class="size-medium wp-image-7389" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-566x400.jpg" alt="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" width="566" height="400"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><strong><span style="color: #993366;">کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی</span></strong></a></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی">مخازن پلی اتیلن عمودی</a> در احجام 50 لیتری تا <a href="http://watertanker.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی">30000 لیتری</a> در انواع مخزن تک لایه و مخزن دو لایه و مخزن سه لایه تولید می شوند . <a href="https://www.iran-makhzan.com%5C" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی">مخازن پلی اتیلن عمودی</a> در بعضی از احجام با دو ارتفاع کوتاه و بلند ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>با توجه به نوع مایعی که در مخازن پلی اتیلن ذخیره و نگهداری می شود ، مخازن دارای کاربری های مختلف می باشند و امکان طراحی و ساخت مخازن با کاربرد های خاص و ویژه می باشد.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.09117400518.ir" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی">مخازن پلی اتیلن</a> دارای نشان استاندارد و گواهی بهداشت و بیمه و گارنتی می باشند .</strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7227" style="width: 282px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" width="282" height="158"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.09117400518.ir" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن با کیفیت</strong></span></a></figcaption></figure></div> <div align="center"><figure id="attachment_7229" style="width: 241px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" width="241" height="130"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="https://www.iran-makhzan.com%5C" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><span style="color: #993366;"><strong>سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></a></figcaption></figure></div> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی</span> </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div align="center"><figure id="attachment_7376" style="width: 475px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7376" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.jpg" alt="واحد بازرگانی ایران مخزن کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی" width="475" height="388"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی"><span style="color: #993366;"><strong>واحد بازرگانی ایران مخزن</strong></span></a></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">کاتالوگ مخازن پلی اتیلن عمودی</span> </strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-12-11T06:06:28+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلاستیکی کرمان http://www.09117400518.ir/post/1245 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong> </span></em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش <a style="color: #ff0000;" href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخازن پلی اتیلن</a> و ارسال به سراسر کشور </strong></span></h2> <div align="center"><figure id="attachment_7382" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7382" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-11-26_15-09-08-533x400.jpg" alt="مخزن پلاستیکی کرمان مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong></span></figcaption></figure></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #ff6600;">انواع مخازن پلی اتیلن در اشکال :</span></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخزن پلی اتیلن افقی </span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخزن پلی اتیلن عمودی </span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخزن پلی اتیلن قیفی </span></strong></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخزن پلی اتیلن زیر پله ای</span> </strong></h3> <h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;">و در انواع مخازن تک لایه و مخازن دو لایه و مخازن سه لایه ، در احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری طراحی و ساخته می شوند .</span></h2> <div align="center"><figure id="attachment_7369" style="width: 294px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7369" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/5000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="294" height="140"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</strong></span></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>در تصویر فوق ، <span style="background-color: #ffff00;">مخازن پلی اتیلن افقی با سطح مقطع بیضی</span> را مشاهده می فرمائید.</strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7348" style="width: 438px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7348" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="منبع ذخیره آب مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="438" height="329"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع ذخیره آب</strong></span></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ed0707;"><strong><a style="color: #ed0707;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><span style="background-color: #ffff00;">مخازن پلی اتیلن افقی</span></a> در احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>(بزرگترین مخزن افقی با حجم 10000 لیتری تولید می شود)</strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7364" style="width: 418px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7364" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-06_12-44-04-711x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن عمودی مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="418" height="235"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><strong><span style="color: #993366;">مخازن پلی اتیلن عمودی</span></strong></a></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ed0707;"><strong><a style="color: #ed0707;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><span style="background-color: #ffff00;">مخازن پلی اتیلن عمودی</span></a> در احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری در انواع تک لایه و سه لایه طراحی و ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00; color: #ed0707;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a style="color: #ed0707;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخازن حجیم با ظرفیت بالا</a> </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ed0707;"><strong><a style="color: #ed0707;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><span style="background-color: #ffff00;">مخازن بزرگ پلی اتیلن</span></a> با ظرفیت بالا ، تا حجم 30000 لیتری تولید می شوند.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><em><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong> </em></span></h1> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #00ff00;">ارسال سفارشات عمده و تکی جهت استان کرمان</span> </strong></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7214" style="width: 306px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7214" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-47-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="306" height="230"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><strong><span style="color: #993366;">مخزن 30000 لیتری</span></strong></a></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>با توجه به کیفیت بالای <a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><span style="background-color: #ffff00;">مخازن پلی اتیلن مازندران</span></a> ، جهت آبرسانی چندین شهر و روستا در سراسر کشور از مخازن حجیم این مجموعه استفاده شده است.</strong></span></h3> <h2><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">حمل ساده و ارزان <a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://www.09117400518.ir" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخازن حجیم پلی اتیلن</a>:</span></strong></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران</a> ، دارای کیفیتی غیر قابل رقابت می باشند . مزیت دیگر مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران ، حمل مخزن به صورت عادی و غیر ترافیکی می باشد ، این نکته در طراحی اولیه مخزن مورد نظر بوده است که قطر مخزن از عرض تریلی بیشتر نباشد تا در حمل و جابه جایی ، محموله ترافیکی محسوب نشود و خریدار بتواند با کرایه ای مناسب <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخزن حجیم</a> را از کارخانه به محل پروژه ی خود منتقل نماید.</strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7270" style="width: 206px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7270" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/images.png" alt="خرید مخزن پلی اتیلن مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="206" height="110"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><span style="color: #993366;"><strong>خرید مخزن پلی اتیلن</strong></span></a></figcaption></figure></div> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ارسال سفارشات :</strong></span></h2> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #00ffff;"><em><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong> </em></span></h1> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">سفارشات عمده</span> <span style="color: #000080;">و بعضی از سفارشات خاص ، با توجه به حجم مخازن درخواستی با کامیون های مناسب پس از صدور بارنامه ی رسمی بیمه شده توسط شرکت های حمل و نقل باربری از کارخانه ، واقع در مازندران ، ساری به سراسر کشور ارسال می شوند.</span></strong></h3> <h3> <strong><span style="color: #ff0000;">سفارشات تکی</span></strong> <span style="color: #000080;">ا<strong>ز انبار های مازندران ، بابل ، توسط باربری خرده بار تجاری ، پس از صدور بیمه ی حمل کالا ، به سراسر کشور ارسال می شود .</strong></span> </h3> <p>&nbsp;</p> <h3> <span style="color: #ff9900;"><em><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong></em></span> : <strong><span style="color: #000080;">عزیزان ساکن در کرمان ، جهت خرید انواع مخزن و منبع ، ضمن <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" title="مخزن پلاستیکی کرمان">تماس با ما</a> با همکاران واحد بازرگانی و فروش ، می توانند از خدمات و محصولات پلی اتیلن مازندران استفاده نمایند.</span></strong> </h3> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7135" style="width: 312px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7135" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-08-05_11-07-54.jpg" alt="واحد فروش مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="312" height="205"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">واحد فروش مخازن پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #00ffff;"><em><strong>مخزن پلاستیکی کرمان</strong> </em></span></h1> <h2><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;"><strong>مخازن سفارشی</strong> </span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن پلی اتیلن بر حسب نوع مایعی که در آنها ذخیره می شوند ، با کاربری های مختلف طراحی و ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #000080; background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">امکان ساخت مخازن سفارشی برای کاربری های خاص ، وجود دارد</span> </strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir" title="مخزن پلاستیکی کرمان">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود ، مخازن ویژه ی نگهداری آب شرب ، از گرانول های خوراکی فود گرید ساخته می شوند.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7227" style="width: 257px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="257" height="144"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن پلی اتیلن با کیفیت</span></strong></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن دارای نشان استاندارد </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دارای گواهی بهداشت </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>دارای بیمه و گارانتی</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7229" style="width: 372px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلاستیکی کرمان"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="372" height="200"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلاستیکی کرمان">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></span></figcaption></figure></div> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخرن پلاستیکی کرمان </span><br> </strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلاستیکی کرمان" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div align="center"><figure id="attachment_7376" style="width: 475px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7376" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.jpg" alt="واحد بازرگانی ایران مخزن مخزن پلاستیکی کرمان" title="مخزن پلاستیکی کرمان" width="475" height="388"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>واحد بازرگانی ایران مخزن</strong></span></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><span style="text-decoration: underline;">مخزن پلاستیکی کرمان</span> </strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-12-10T11:04:36+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن واحد بازرگانی ایران مخزن http://www.09117400518.ir/post/1244 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>واحد بازرگانی<a style="color: #ff0000; text-decoration: underline;" href="https://iran-makhzan.com" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"> ایران مخزن</a></strong> </em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7376" style="width: 475px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7376" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.jpg" alt="واحد بازرگانی ایران مخزن واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="475" height="388"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>واحد بازرگانی ایران مخزن</strong></span></figcaption></figure></div> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>منابع پلی اتیلن افقی </strong></span></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>در احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری ، در انواع مخزن تک لایه و مخزن دو لایه و مخزن سه لایه </strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7348" style="width: 381px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7348" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="منبع ذخیره آب واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="381" height="286"><figcaption class="wp-caption-text">منبع ذخیره آب</figcaption></figure></div> <h2><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">منابع پلی اتیلن عمودی </span></strong></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>در احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری ، در انواع مخزن تک لایه و مخزن دو لایه و مخزن سه لایه</strong> </span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7365" style="width: 521px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7365" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-711x400.jpg" alt="مخزن عمودی پلی اتیلن واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="521" height="293"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن عمودی پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن</strong> </span></h1> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 15000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 20000 لیتری </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong> </span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7214" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7214" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-47-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong></span></figcaption></figure></div> <div align="center"><figure id="attachment_7215" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7215" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-50-533x400.jpg" alt="مخازن 30000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخازن 30000 لیتری</span></strong></figcaption></figure></div> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>منابع پلی اتیلن قیفی</strong> </span></h2> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">در احجام 100 لیتری تا 10000 لیتری</span> </strong></h3> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7375" style="width: 239px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7375" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%81%DB%8C.jpg" alt="مخزن قیفی واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="239" height="155"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن قیفی</strong></span></a></figcaption></figure></div> <div align="center"><figure id="attachment_7053" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7053" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-28-300x400.jpg" alt="مخازن قیفی پلی اتیلن واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن قیفی پلی اتیلن</strong></span></a></figcaption></figure></div> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7229" style="width: 232px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="232" height="125"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</span></figcaption></figure></div> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">واحد بازرگانی ایران مخزن</span> </strong></em></span></a></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری واحد بازرگانی ایران مخزن" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7376" style="width: 475px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><img class="size-full wp-image-7376" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.jpg" alt="واحد بازرگانی ایران مخزن واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="475" height="388"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><span style="color: #993366;"><strong>واحد بازرگانی ایران مخزن</strong></span></a></figcaption></figure></div> <h1 style="text-align: center;"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="واحد بازرگانی ایران مخزن"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></a></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <div align="center"><figure id="attachment_7379" style="width: 542px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7379" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-08-05_11-07-54.jpg" alt="فروش مخزن پلی اتیلن واحد بازرگانی ایران مخزن" title="واحد بازرگانی ایران مخزن" width="542" height="356"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://www.09117400518.ir" title="واحد بازرگانی ایران مخزن">فروش مخزن پلی اتیلن</a></span></strong></figcaption></figure></div> text/html 2018-12-09T08:12:13+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1243 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #ff6600;">مخازن پلی اتیلن 5000 لیتری در سه شکل طراحی و ساخته می شوند :</span></h2> <ul><li> <h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 5000 لیتری افقی </strong></span></h3> </li><li style="text-align: right;"> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 5000 لیتری عمودی </strong></span></h3> </li><li> <h3 style="text-align: right;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 5000 لیتری قیفی</strong> </span></h3> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7369" style="width: 294px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7369" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/5000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="294" height="140"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</strong></span></a></figcaption></figure></div> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">ابعاد <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخزن 5000 لیتری</a> افقی :</span></h2> <h3><strong><span style="color: #000080;"><a href="http://www.09117400518.ir" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخزن پلی اتیلن</a> 5000 لیتری افقی با سطح مقطع بیضی و ابعاد زیر در سه مدل <a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخزن پلی اتیلن</a> تک لایه ، مخزن پلی اتیلن دو لایه ، مخزن پلی اتیلن سه لایه ، ساخته می شود.</span></strong></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>طول : 300 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>عرض : 181 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ارتفاع : 132 ساتی متر</strong> </span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7370" style="width: 508px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7370" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-02-06_12-45-08-711x400.jpg" alt="مخزن 5000 لیتری افقی مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="508" height="286"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 5000 لیتری افقی</strong></span></a></figcaption></figure></div> <div align="center"><figure id="attachment_7371" style="width: 524px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7371" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-02-06_12-45-11-711x400.jpg" alt="منبع 5000 لیتری افقی مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="524" height="295"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری"><strong><span style="color: #993366;">منبع 5000 لیتری افقی</span></strong></a></figcaption></figure></div> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff6600; background-color: #ffff00;">ابعاد <a style="color: #ff6600;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخزن 5000 لیتری عمودی</a> :</span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-5000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخازن 5000 لیتری عمودی</a> در سه مدل ، مخزن تک لایه ، مخزن دو لایه ، مخزن سه لایه با ابعاد زیر ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قطر : 216 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ارتفاع : 165 سانتی متر </strong></span></h3> <div align="center"><figure id="attachment_7372" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7372" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-11-26_15-08-13-533x400.jpg" alt="مخزن 5000 لیتری عمودی مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 5000 لیتری عمودی</strong></span></figcaption></figure></div> <div align="center"><figure id="attachment_7374" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7374" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/photo_2017-11-26_15-08-04-300x400.jpg" alt="منبع 5000 لیتری عمودی مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 5000 لیتری عمودی</strong></span></figcaption></figure></div> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff6600; background-color: #ffff00;">ابعاد مخزن 5000 لیتری قیفی :</span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قطر : 190 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ارتفاع استوانه : 195 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ارتفاع کل : 262 سانتی متر</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7375" style="width: 239px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7375" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%81%DB%8C.jpg" alt="مخزن قیفی مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="239" height="155"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن قیفی</strong></span></figcaption></figure></div> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>در ساخت <a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی شود ، در ساخت مخازن ویژه ی نگهداری آب از گرانول های خوراکی فود گرید استفاده می شود .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>مخازن دارای نشان استاندارد و گواهی بهداشت می باشند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>کلیه ی محصولات پس از طی مراحل کنترل کیفیت توسط شرکت سهامی بیمه ، تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"><strong>کارخانه واقع در مازندران ، ساری می باشد . سفارشات عمده و بعضی از سفارشات خاص از کارخانه و سفارشات تکی از انبار های بابل ، جهت خریداران محترم ارسال می گردد . با خرید مستقیم مخازن پلی اتیلن و پرداخت کرایه ی حمل ، خریدی مقرون به صرفه و اقتصادی را تجربه کنید .</strong></span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>قابلیت طراحی و ساخت مخازن به صورت سفارشی جهت ذخیره و نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی و مایعات مختلف وجود دارد.</strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <div align="center"><figure id="attachment_7229" style="width: 254px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="254" height="137"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></figcaption></figure></div> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</span> </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div align="center"><figure id="attachment_7376" style="width: 475px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7376" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/12/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7.jpg" alt="واحد بازرگانی ایران مخزن مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری" width="475" height="388"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری">واحد بازرگانی ایران مخزن</a></strong></span></figcaption></figure></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center" style="text-align: center;"> <h1><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #993366;">مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری</span> </strong></p> text/html 2018-12-02T04:58:08+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن تهران http://www.09117400518.ir/post/1242 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;"><strong>مخزن پلی اتیلن تهران </strong></span></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ساخت و تولید انواع مخازن پلی اتیلن ، فروش و ارسال مخازن به سراسر کشور</strong> </span></h1> <figure id="attachment_7362" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7362" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن تهران مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن تهران</strong></span></figcaption></figure> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن پلی اتیلن افقی :</strong></span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>با دو سطح مقطع گرد و بیضی ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری در انواع مخزن تک لایه و مخزن دو لایه و مخزن سه لایه ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن افقی تا حجم 3000 لیتری ، مجهز به اتصال برنجی نصب شده می باشند .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7328" style="width: 240px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7328" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-18_12-39-10-240x400.jpg" alt="منبع 2000 لیتری مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="240" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 2000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7327" style="width: 491px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7327" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/300-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-711x400.jpg" alt="منبع 300 لیتری مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="491" height="276"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">منبع 300 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7326" style="width: 500px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7326" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-06_12-42-38-711x400.jpg" alt="منبع پلی اتیلن افقی مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="500" height="281"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع پلی اتیلن افقی</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن پلی اتیلن عمودی :</strong></span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن پلی اتیلن عمودی ، با دو ارتفاع ، به صورت مخزن عمودی بلند و مخزن عمودی کوتاه ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری طراحی و ساخته می شوند.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7363" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7363" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/500-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-300x400.jpg" alt="مخزن 500 لیتری عمودی مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 500 لیتری عمودی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7364" style="width: 560px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7364" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-06_12-44-04-711x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن عمودی مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="560" height="315"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخازن پلی اتیلن عمودی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7365" style="width: 554px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7365" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-711x400.jpg" alt="مخزن عمودی پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="554" height="312"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن عمودی پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7366" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7366" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-711x400.jpg" alt="مخزن عمودی بلند مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="533" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن عمودی بلند</span></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7270" style="width: 307px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7270" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/images.png" alt="خرید مخزن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="307" height="164"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>خرید مخزن پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>خریدی اقتصادی و مقرون به صرفه </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>خرید مستقیم و بی واسطه ی مخازن و منابع پلی اتیلن</strong> </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">کارخانه ی پلی اتیلن مازندران ، واقع در استان مازندران می باشد ، سفارشات عمده از کارخانه ، ساری و سفارشات تکی از انبار های بابل جهت خریداران عزیز ارسال می شود .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن تهران">مخازن حجیم پلی اتیلن</a></strong> </span></h1> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="مخزن پلی اتیلن تهران"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 لیتری </strong></span></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="مخزن پلی اتیلن تهران"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 20000 لیتری </strong></span></a></h3> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="مخزن پلی اتیلن تهران"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong> </span></a></h3> <figure id="attachment_7213" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7213" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-41-533x400.jpg" alt="مخازن 30000 لیتری مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن 30000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7059" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7059" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7227" style="width: 483px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="483" height="271"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخازن دارای نشان استاندارد و گواهی بهداشت می باشند</strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 468px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن تهران"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن تهران" title="مخزن پلی اتیلن تهران" width="468" height="252"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="https://www.iran-makhzan.com" title="مخزن پلی اتیلن تهران">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></span></strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخرن پلی اتیلن تهران </span><br> </strong></em></h1> <h1><span style="color: #ed1c24;"><strong><a style="color: #ed1c24;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #000080;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان مخزن پلی اتیلن تهران" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-12-01T05:30:32+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی http://www.09117400518.ir/post/1241 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی</strong> </em></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی">پلی اتیلن مازندران</a> انواع <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی">مخزن آب پلاستیکی</a> را در اشکال :</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">مخزن آب پلاستیکی عمودی </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">مخزن آب پلاستیکی افقی </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">مخزن آب پلاستیکی قیفی </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">مخزن آب پلاستیکی زیر پله ای</span> </strong></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>در انواع مخزن آب پلاستیکی تک لایه و دو لایه و سه لایه ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری با کاربری های مختلف ارائه می نماید.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7355" style="width: 400px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7355" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2018-09-15_15-50-03-400x400.jpg" alt="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="400" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی</span></strong></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم و بی واسطه ی <a href="https://www.iran-makhzan.com/#gsc.tab=0" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی">مخازن پلی اتیلن</a> ، تانکر و منبع آب </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ارسال به سراسر کشور</strong> </span></h2> <figure id="attachment_7348" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7348" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی"><span style="color: #993366;"><strong>منبع ذخیره آب</strong></span></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7326" style="width: 529px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7326" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-06_12-42-38-711x400.jpg" alt="منبع پلی اتیلن افقی فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="529" height="298"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی"><strong><span style="color: #993366;">منبع پلی اتیلن افقی</span></strong></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7279" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7279" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2017-11-26_15-09-16-533x400.jpg" alt="مخزن اسید فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن اسید</strong></span></a></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>وان پلاستیکی</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <div class="col medium-8 small-12 large-8"> <div class="col-inner"> <h3 align="center"> <span style="color: #000080;"><b>با توجه به گستردگی انواع وان های پلی اتیلن </b></span><b><span style="color: #000080;">و کاربری های مختلف این دسته از محصولات ،</span><br> </b> </h3> <div align="center"> <h2><span style="color: #ff0000;"><b>(وان پرورش ماهی ، وان های شیلاتی ،</b><b>وان آبکاری فلزات ، وان سورتینگ ، وان اسید کاری و …)</b></span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><b>لطفا قبل از خرید نسبت به انتخاب وان </b><b>مورد نظر اقدام فرمائید.</b></span></h3> </div> <h3 align="center"><span style="color: #000080;"><strong>از منوی بالا ی سایت وارد قسمت کاتالوگ شوید و ابعاد وان ها را مطالعه فرمائید و پس از انتخاب وان مورد نظر ، جهت استعلام قیمت ، حجم آن را به همکاران ما در واحد بازرگانی و فروش اعلام بفرمائید .</strong></span></h3> <h3 align="center"><span style="color: #000080;"><strong>در ضمن می توانید از قسمت مشاوره ی تلگرامی و یا ارتباط تلگرامی با دو شماره ی 09117400517 و 09117400518 اعلام بفرمائید تا کاتالوگ وان ها برایتان ارسال شود ،</strong></span></h3> </div> <figure id="attachment_7356" style="width: 587px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7356" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/btm-%C5%9Fcz.jpg" alt="وان گرد پلی اتیلن فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="587" height="227"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%af/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی"><strong><span style="color: #993366;">وان گرد پلی اتیلن</span></strong></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7357" style="width: 523px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7357" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88.jpg" alt="وان های پرورش ماهی فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="523" height="271"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">وان های پرورش ماهی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_6887" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6887" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-30-300x400.jpg" alt="وان پرورش ماهی فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>وان پرورش ماهی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5619" style="width: 223px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5619" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-300-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-223x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="223" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">وان 300 میگو با پایه</span></strong></figcaption></figure> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 361px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://iran-makhzan.com" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="361" height="194"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="https://iran-makhzan.com" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7227" style="width: 483px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" title="فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="483" height="271"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن پلی اتیلن با کیفیت</span></strong></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی </span><br> </strong></em></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <h1 id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"> <img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب فروش مخزن آب پلاستیکی و وان پلاستیکی" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong><span style="color: #800080;"> <p><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران&nbsp;</strong></span><br> <span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong>مخازن پلاستیکی و انواع وان پلی اتیلن را مستقیم و بی واسطه خریداری فرمائید&nbsp;</strong></span></p></span> </h1> text/html 2018-11-26T08:49:41+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن منبع ذخیره آب http://www.09117400518.ir/post/1240 <h1 style="text-align: center;"><a href="https://iran-makhzan.com" title="منبع ذخیره آب"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>منبع ذخیره آب</strong> </em></span></a></h1> <figure id="attachment_7348" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7348" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="منبع ذخیره آب منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع ذخیره آب"><span style="color: #993366;"><strong>منبع ذخیره آب</strong></span></a></figcaption></figure> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع ذخیره آب">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گرید های خوراکی <span style="background-color: #ffff00;">(فود گرید food grade)</span> که برای نگهداری آب شرب بهداشتی کاملا مناسب می باشند ساخته می شوند.</span></strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل <a href="http://www.09117400518.ir" title="منبع ذخیره آب">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ایجاد نمی شود و&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می تواند برای نگهداری آب آشامیدنی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آب استفاده شود .</span></strong></h3> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">منابع ذخیره آب در اشکال :</span></h2> <h3><strong><span style="color: #000080;">منبع ذخیره آب عمودی (ایستاده) </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">منبع ذخیره آب افقی (خوابیده)</span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">منبع ذخیره آب قیفی (شیب دار)</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">و در انواع :</span></h2> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخزن ذخیره آب تک لایه </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخزن ذخیره آب سه لایه</span> </strong></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;"><strong>در ابعاد متنوع و احجام مختلف از 50 لیتری تا 30000 لیتری طراحی و ساخته می شوند.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7328" style="width: 240px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7328" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-18_12-39-10-240x400.jpg" alt="منبع 2000 لیتری منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="240" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 2000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>منابع پلی اتیلن افقی با دو سطح مقطع گرد و بیضی در احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری ساخته می شوند . مخازن افقی تا حجم 3000 لیتری ، مجهز به یک عدد اتصال برنجی نصب شده در قسمت خروجی می باشند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_7142" style="width: 426px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7142" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2017-11-26_15-08-21-533x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن افقی بیضی منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="426" height="320"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع ذخیره آب"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن افقی بیضی</strong></span></a></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>با کلیک روی عنوان تصویر بالا ،<a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b6%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع ذخیره آب"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"> کاتالوگ مخازن افقی بیضی</span></a> را مشاهده فرمائید</strong> </span></h3> <figure id="attachment_7138" style="width: 544px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7138" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-02-06_12-44-04-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن عمودی منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="544" height="306"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="منبع ذخیره آب"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن عمودی</strong></span></a></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>با کلیک روی عنوان تصویر بالا ،<span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="منبع ذخیره آب"> کاتالوگ مخازن عمودی</a></span> را مشاهده فرمائید</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخازن عمودی پلی اتیلن با دو ارتفاع کوتاه و بلند ساخته می شوند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_5944" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5944" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-37-300x225.jpg" alt="مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5889" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5889" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-41-225x300.jpg" alt="مخازن 3000 لیتری عمودی منبع ذخیره آب" title="منبع ذخیره آب" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن 3000 لیتری عمودی</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">منبع ذخیره آب</span><br> </strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption aligncenter"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong><span style="color: #993366;">&nbsp;</span> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7227" title="منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" width="241" height="135"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> </figcaption><h1><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <figcaption class="wp-caption-text"><strong>&nbsp;</strong></figcaption></figure> <a title="منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://www.iran-makhzan.com"><img class=" wp-image-7229" title="منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" width="204" height="110"></a><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" title="منبع پلی اتیلن افقی منبع ذخیره آب" href="http://www.iran-makhzan.com">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></strong></span></span>&nbsp; <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><span style="background-color: #00aae7;"><span style="background-color: #33cccc;"></span></span></span> text/html 2018-11-23T16:51:00+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قایق 4 نفره http://www.09117400518.ir/post/1239 <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-4-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="قایق 4 نفره"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>قایق 4 نفره</strong> </span></em></span></a></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>پلی اتیلن مازندران دو مدل قایق با ظرفیت های 4 نفره و 6 نفره به سفارش کشور انگلستان تولید می کند . هر دو مدل قایق دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلیس می باشند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_7337" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7337" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2018-11-10_23-15-39-300x400.jpg" alt="قایق 4 نفره قایق 4 نفره" title="قایق 4 نفره" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">قایق 4 نفره</span></strong></figcaption></figure> <h2><span style="color: #ff0000;">ابعاد قایق 4 نفره :</span></h2> <h3><strong><span style="color: #000080;">طول : 246 سانتی متر </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">عرض : 123 سانتی متر</span> </strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">وزن قایق 4 نفره :</span></h2> <h3><strong><span style="color: #000080;">وزن خالی قایق 4 نفره : 50 کیلوگرم </span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">ظرفیت : 800 کیلوگرم</span> </strong></h3> <figure id="attachment_7338" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7338" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2018-11-10_23-16-01-300x400.jpg" alt="قایق 4 نفره قایق 4 نفره" title="قایق 4 نفره" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>قایق 4 نفره</strong></span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>از جمله عمده مزایای قایق 4 نفره ، وزن سبک آن است . </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>قایق 4 نفره با داشتن 50 کیلوگرم وزن به راحتی روی سقف انواع خودروی سواری قرار می گیرد و جا به جا می شود .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">مزایای <span style="text-decoration: underline;">قایق 4 نفره</span> پلی اتیلن مازندران :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بهترین انتخاب جهت ماهیگیری در رودخانه ، دریا ، دریاچه ، پشت سد ، دریای شمال و جنوب کشور </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بهترین انتخاب برای شکار در مرداب و تالاب ها (بر خلاف قایق های بادی ، پنچر نمی شوند )</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بهترین انتخاب برای فریحات آبی (اسکی روی آب و مانور و …)</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ساخت به صورت دو جداره ، به هیچ عنوان چپ نمی کند و واژگون نمی شود </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دوام طولانی ، مقاومت بالا در برابر نور خورشید و فرسایش </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بی نیاز به نگهداری و مراقبت </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای کارآیی بالا در آبهای شور </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>هدایت شوندگی آسان با پارو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="قایق 4 نفره">قابلیت نصب موتور بنزینی و برقی</a> </strong></span></h3> <figure id="attachment_7339" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7339" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2018-11-10_23-16-24-300x400.jpg" alt="قایق پلی اتیلن 246 قایق 4 نفره" title="قایق 4 نفره" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-4-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%88-6-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/" title="قایق 4 نفره"><span style="color: #993366;"><strong>قایق پلی اتیلن 246</strong></span></a></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ارسال سفارشات از کارخانه واقع در مازندران بابل به سراسر کشور توسط باربری انجام می شود .</strong></span></h3> <figure id="attachment_7252" style="width: 470px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7252" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/photo_2018-01-14_12-27-29-600x400.jpg" alt="قایق چهار نفره قایق 4 نفره" title="قایق 4 نفره" width="470" height="313"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">قایق چهار نفره</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7246" style="width: 401px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7246" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2018-01-14_12-27-20-401x400.jpg" alt="قایق تفریحی و ماهیگیری قایق 4 نفره" title="قایق 4 نفره" width="401" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>قایق تفریحی و ماهیگیری</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">قایق 4 نفره</span><br> </strong></em></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #000080;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a title="مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="https://iran-makhzan.com"><img class=" wp-image-7229" title="مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" width="277" height="149"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a title="مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="https://iran-makhzan.com"><strong>سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></a></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی قایق 4 نفره" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم از کارخانه<br> </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-11-19T10:54:47+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 10000 لیتری افقی http://www.09117400518.ir/post/1238 <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن 10000 لیتری افقی</strong> </em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخزن 10000 لیتری افقی ، بزرگترین مخزنی که به شکل افقی ساخته می شود .</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی شود ، مخازن ویژه ی نگهداری آب شرب از گرانول های فود گرید استفاده می شود .</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">ابعاد مخزن 10000 لیتری افقی :</span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>طول 350 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>عرض 200 سانتی متر </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ارتفاع 190 سانتی متر</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7334" style="width: 451px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7334" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-601x400.jpg" alt="مخزن 10000 لیتری افقی مخزن 10000 لیتری افقی" title="مخزن 10000 لیتری افقی" width="451" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن 10000 لیتری افقی</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">حمل مخزن 10000 لیتری افقی :</span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>هر یک عدد مخزن ده هزار افقی با یک دستگاه خاور و هر 4 عدد مخزن 10 هزار لیتری افقی توسط یک تریلی ، از کارخانه واقع در مازندران ، ساری به مقصد خریدار ارسال می شود .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">مخزن 10000 لیتری افقی بر حسب نوع مایعی که در آن ذخیره و نگهداری می شود با سه کاربرد طراحی و ساخته می شود :</span></h2> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخزن آب </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخزن اسید و مواد شیمیایی </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخزن فاضلاب</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" style="width: 305px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت مخزن 10000 لیتری افقی" title="مخزن 10000 لیتری افقی" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن پلی اتیلن با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن 10000 لیتری افقی</span><br> </strong></em></h1> <h1><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 277px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://iran-makhzan.com" title="مخزن 10000 لیتری افقی"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن 10000 لیتری افقی" title="مخزن 10000 لیتری افقی" width="277" height="149"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="https://iran-makhzan.com" title="مخزن 10000 لیتری افقی"><span style="color: #993366;"><strong>سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></a></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری مخزن 10000 لیتری افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-11-18T09:07:40+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن منبع پلی اتیلن افقی http://www.09117400518.ir/post/1237 <h1 style="text-align: center;"><em><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00; text-decoration: underline;"><strong>منبع پلی اتیلن افقی</strong> </span></span></em></h1> <h2><span style="color: #000080;">منابع پلی اتیلن در اشکال :</span></h2> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>منبع عمودی </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>منبع افقی </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>منبع قیفی </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>منبع زیر پله ای</strong> </span></h1> <h2 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;">و در انواع تک لایه و سه لایه طراحی و ساخته می شوند.</span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">منبع پلی اتیلن افقی</span> در ابعاد متنوع و با دو سطح مقطع گرد و بیضی در احجام 50 لیتری تا 10000 لیتری ساخته&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می شوند.</span></strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">مخازن پلی اتیلن مازندران ، دارای نشان استاندارد و گواهی بهداشت و بیمه نامه می باشند . منابع پلی اتیلن افقی تا حجم 3000 لیتر مجهز به یک عدد اتصال برنجی نصب شده در قسمت خروجی هستند . </span></strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">این اتصال نصب شده ، عملیات لوله کشی و نصب مخزن را بسیار ساده می نماید.</span></strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">توجه فرمائید که در ساخت <em>مخازن پلی اتیلن مازندران</em> به هیچ عنوان از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود .</span></strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">کلیه ی مخازن ویژه ی نگهداری آب شرب بهداشتی ، از گرانول های خوراکی فود گرید food grade&nbsp; ساخته می شوند .</span></strong></h3> <h2><span style="color: #ff0000;">با توجه به نوع مایعی که در منابع نگهداری می شوند ، مخازن با سه کاربری مختلف تولید می گردند :</span></h2> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>منبع آب&nbsp;</strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>منبع اسیدو مواد شیمیایی </strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>منبع فاضلاب</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی به رنگهای مختلف در سفارشات تیراژ بالا وجود دارد .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;">جهت آشنایی با انواع منبع پلی اتیلن افقی ، در ادامه چند تصویر درج می گردد .</span></strong></h2> <figure id="attachment_7325" style="width: 419px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7325" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-1-601x400.jpg" alt="منبع 10000 لیتری افقی منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="419" height="279"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 10000 لیتری افقی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7326" style="width: 416px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7326" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-06_12-42-38-711x400.jpg" alt="منبع پلی اتیلن افقی منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="416" height="234"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" title="منبع پلی اتیلن افقی"><strong><span style="color: #993366;">منبع پلی اتیلن افقی</span></strong></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7327" style="width: 414px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7327" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/300-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-711x400.jpg" alt="منبع 300 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="414" height="233"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع پلی اتیلن افقی"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 300 لیتری</strong></span></a></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7328" style="width: 240px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7328" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/photo_2017-02-18_12-39-10-240x400.jpg" alt="منبع 2000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="240" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-2000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع پلی اتیلن افقی"><strong><span style="color: #993366;">منبع 2000 لیتری</span></strong></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_7329" style="width: 389px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7329" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-7000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-533x400.jpg" alt="منبع 7000 لیتری افقی منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="389" height="292"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-7000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="منبع پلی اتیلن افقی"><span style="color: #993366;"><strong>منبع 7000 لیتری افقی</strong></span></a></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;"><em><strong>منبع پلی اتیلن افقی </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری منبع پلی اتیلن افقی" width="247" height="300"><strong></strong><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong>&nbsp; <figure id="attachment_7227" style="width: 241px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پلی اتیلن با کیفیت منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="241" height="135"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن پلی اتیلن با کیفیت</span></strong></figcaption></figure> </figcaption><h1><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1><span style="color: #ff6600;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">&nbsp;</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7229" style="width: 204px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com" title="منبع پلی اتیلن افقی"><img class=" wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="سایت مخازن پلی اتیلن مازندران منبع پلی اتیلن افقی" title="منبع پلی اتیلن افقی" width="204" height="110"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;"><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com" title="منبع پلی اتیلن افقی">سایت مخازن پلی اتیلن مازندران</a></span></strong></figcaption></figure> text/html 2018-10-29T05:53:36+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1236 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش عمده مخزن 1000 لیتری</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #000080;"><span style="text-decoration: underline;">مخزن 1000 لیتری افقی</span> در دو مدل تک لایه و سه لایه جهت صادرات و فروش عمده </span></h2> <h2><span style="color: #000080;">مخزن 1000 لیتری صادراتی مطابق تصویر درج شده میباشد ، این مدل مخزن از انبار تهران به آدرس خریداران ارسال می گردد</span></h2> <figure id="attachment_7315" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7315" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/10/photo_2018-10-10_17-48-30-225x400.jpg" alt="فروش عمده مخزن 1000 لیتری فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="225" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>فروش عمده مخزن 1000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن معرفی شده فروش تکی و خرده ندارد و فقط به صادرات کنندگان و خریداران عمده عرضه می گردد</strong> </span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7316" style="width: 485px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7316" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/10/photo_2018-10-10_17-48-14-711x400.jpg" alt="مخزن 1000 لیتری صادراتی فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="485" height="273"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 لیتری صادراتی</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">توجه فرمائید که پلی اتیلن مازندران انواع<a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%a8-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری"> مخازن 1000 لیتری</a> را در مدل های مخزن 1000 لیتری افقی ، مخزن 1000 لیتری عمودی کوتاه ، مخزن 1000 لیتری عمودی بلند در دو مدل تک لایه و سه لایه ارائه &nbsp;&nbsp; می نماید ، این مخازن به صورت تکی و عمده ثبت سفارش می شوند ، فقط مخازن 1000 که در ابتدای این مطلب معرفی شده است به صورت عمده ثبت سفارش می گردد .</span></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>جهت آشنایی بیشتر با مخازن 1000 لیتری در ادامه تصاویر انواع مخزن 1000 لیتری درج می گردد .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_6031" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6031" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/photo_2018-02-08_08-18-13-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%be%d9%84%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 زیر پله</strong></span></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_5943" style="width: 225px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5943" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-07-41-1-225x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="225" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 لیتری عمودی</strong></span></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5945" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 1000 عمودی بلند</span></strong></a></figcaption></figure> <figure id="attachment_5532" style="width: 180px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5532" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/1000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-180x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده فروش عمده مخزن 1000 لیتری" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="180" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/" title="فروش عمده مخزن 1000 لیتری"><strong><span style="color: #800080;">مخزن هزار لیتری افقی سه لایه با اتصال برنجی</span></strong></a></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">با کلیک روی عنوان هر کدام از تصاویر می توانید اطلاعاتی کامل در مورد این نوع مخزن کسب نمائید .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">فروش عمده مخزن 1000 لیتری</span> </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" title="مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن فروش عمده مخزن 1000 لیتری" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">فروش عمده مخزن 1000 لیتری</span> </strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>پلی اتیلن مازندران</p> <p>کارخانه واقع در مازندران ، ساری</p> <p>ارسال سفارشات مخازن 1000 لیتری صادراتی و عمده از تهران به سراسر کشور</p> <p>ارسال سفارشات عمده انواع مخازن 1000 افقی و عمودی از کارخانه ، ساری به سراسر کشور</p> <p>ارسال سفارات تکی از انبار بابل به سراسر کشور</p> text/html 2018-10-09T06:30:17+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1235 <h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخزن آب پلی اتیلن</strong></span></em></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آب پلی اتیلن</a> و یا تانکر پلاستیکی در انواع تک لایه و دو لایه و سه لایه تولید می شوند .</span></h2> <figure id="attachment_7199" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7199 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2017-11-26_15-08-17-533x400.jpg" alt="مخزن آب پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن" title="مخزن آب پلی اتیلن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong><span style="color: #993366;">مخزن آب پلی اتیلن</span> </strong></em></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مجاورت نور خورشید و آب و اکسیژن هوا ، موجب رشد جلبگ در داخل مخزن می شود و جهت اجتناب از رشد جلبگ ، در مواقعی که مخزن در معرض تابش نور خورشید می باشد ، از <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%b3%d9%87-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 3 لایه</a> استفاده کنید.</span></strong></h3> <figure id="attachment_7191" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7191 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مواد فود گرید پلی اتیلن مخزن آب پلی اتیلن" title="مخزن آب پلی اتیلن" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مواد فود گرید پلی اتیلن</span> </strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>مخازن ویژه ی نگهداری آب آشامیدنی ، از گرانول های خوراکی فود گرید food grade ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی جهت کاربرد های خاص وجود دارد.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>(مخازن نگهداری اسید و مواد شیمیایی ، مخازن فاضلابی ، مخازن روغن ، مخازن مواد شوینده و …)</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن آب پلی اتیلن" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #993366;">مخزن آب پلی اتیلن </span><br> </strong></h2> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-10-06T06:27:10+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن ibc http://www.09117400518.ir/post/1234 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/"><em><strong>مخزن IBC</strong> </em></a></span></h1> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/">مخزن 1000 لیتری</a> مکعبی مجهز به حفاظ و </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>شیر تخلیه </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و درب و پالت</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5930" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58.jpg"><img class="wp-image-5930 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن IBC</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>مرکز تخصصی واردات و تدارک و تامین مخازن ۱۰۰۰ لیتری&nbsp;</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47.jpg"><img class="wp-image-5931 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong>مخزن IBC</strong></figcaption></figure> <h2><span style="color: #ff6600;">گزینه ای مناسب جهت حمل و صادرات انواع :</span></h2> <h3><span style="color: #3366ff;">اسید </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مواد شیمیایی </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">روغن </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">عرقیجات و گلاب </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مواد خوراکی و اشامیدنی </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">ضد یخ </span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;">مربا و ترشی و سرکه و …</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h1> <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">مخزن ۱۰۰۰ لیتری </a></span></strong><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">ibc</a> </span></strong> </h1> <h1><span style="color: #3366ff;">ساخت آلمان</span></h1> <figure id="attachment_5932" style="width: 285px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-16.jpg"><img class="size-medium wp-image-5932" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-16-285x300.jpg" alt="پلی اتیلن مزندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="285" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">مخزن اسید و مواد شیمیایی صادراتی</span></strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="http://iran-makhzan.com/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1/">مخزن ۱۰۰۰ لیتری IBC&nbsp;</a> با استفاده از نوع خاصی از پلی اتیلن سنگین با وزن مولوکلی زیاد ساخته شده و توسطه اشعه فرابنفش در مقابل اکسایش حرارتی و فرسایشی مقاوم گردیده است.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مواد خاص استفاده شده در ساخت این <a href="http://www.09117400518.ir">مخزن</a> خواص مکانیکی بسیار خوبی (استحکام و مقاومت در برابر ضربات ) و پایداری مناسبی در مقابل شکل گیری، شکاف و ترک خوردگی به علت فشار به مخزن داده است.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://www.watertanker.ir">&nbsp;مخزن ۱۰۰۰ لیتری IBC</a> مخزنی مناسب جهت بسته بندی انواع مایعات اعم از غذایی – شیمیایی و دارویی و اسید ها می باشد. این مخازن با دیواره مدرج جهت خواندن میزان مایع محتوی تولید می گردد.</strong></span></h3> <figure id="attachment_5933" style="width: 196px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/377812-TOKOMA_IBC.jpg"><img class="size-medium wp-image-5933" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/377812-TOKOMA_IBC-196x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="196" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن ibc آلمانی</strong></span></figcaption></figure> <h3><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/"><strong>مخزن IBC مخزن مکعبی</strong></a></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مشخصات ساختاری و مزیت رقابتی IBC 1000 آنرا به ارزانترین مخزن ۱۰۰۰ لیتری مبدل ساخته . مدل های TO و BS&nbsp; (بدون رویهم) به حدی رقابتی می باشد که حتی ممکن است بعنوان مخزن یکبار مصرف در مقابل ۵ بشکه ۲۰۰ لیتری سنتی مطرح شود.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>مدل TSO و PSO (با قابلیت رویهم ) امکان چینش ایمن ۳ لایه حتی زمانیکه مایع محتوی چگالی بالایی دارد را فراهم می سازد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>سادگی و ایمنی چینش مخازن ۱۰۰۰ لیتری مدل TSO باعث استفاده بهینه از فضای انبار شده که به طبع آن هزینه انبارداری و نگهداری مواد در این مخازن را کاهش می دهد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #ff0000;">ابعاد مخازن ۱۰۰۰ لیتری آی بی سی آلمانی :</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>ابعاد کلی ( ۱۱۵۵×۱۲۰۰×۱۰۰۰ میلیمتر) مخازن که جهت سادگی و منطقی کردن جابجای آن بطور خاص مطالعه شده تا بکار گیری بهتر و گسترده تر این مخازن با وسایل حمل و نقل به ارمغان آورد.</strong></span></h3> <h3><span style="color: #3366ff;"><strong>ساختار مخزن بوسیله نوار های فلزی شکل داده شده که بطور کامل در جایگاه تعبیه شده روی مخزن می باشد حفاظت و احاطه می کند . این ساختار و مقاومت بالای مخزن امنیت بالایی را در حمل و نقل تضمین خواهد کرد.</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">مخازن حفاظ دار ۱۰۰۰ لیتری از انبار های تهران ، پلی اتیلن مازندران به مقصد خریداران ارسال می گردد .</span></h2> <figure id="attachment_5935" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33.jpg"><img class="size-medium wp-image-5935" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33-300x169.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن ibc" title="مخزن ibc" width="300" height="169"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن اسید صادراتی</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong>پلی اتیلن مازندران ، دارای سابقه ی موفق و درخشان در تامین مخازن جهت صادرات اسید و مواد شیمیایی و سود و گلاب و عرقیجات به کشور های همسایه</strong> </span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff6600;"><strong><a style="color: #ff6600;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000 مخزن ibc" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> text/html 2018-10-03T06:13:58+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخزن 30000 http://www.09117400518.ir/post/1233 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>فروش مخزن 30000</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">پلی اتیلن مازندران</a> ، به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران</a> ، مخازن حجیم پلی اتیلنی را تا ظرفیت <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">30 هزار لیتری</a> با کاربری های متنوع طراحی و تولید می کند .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">در همین سایت به طور کامل در مورد مخزن 30000 هزار توضیح داده شده است ، پیشنهاد می شود <span style="color: #ff6600;"><strong>“مخزن 30000”</strong></span> را در قسمت بالای سایت جستجو کنید.</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><span style="color: #ff6600;">ابعاد مخازن 30000 لیتری :</span></strong></h2> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخزن سی هزار لیتری با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 600 سانتی متر به صورت عمودی ساخته می شود </strong></span></h3> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران</strong></span></figcaption></figure> <h2><span style="color: #000080;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و مخازنی با کیفیت بالا عرضه می گردند .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">در برخی موارد که نیاز به تامین حجم زیادی برای ذخیره می باشد (ذخیره احجام بیشتر از 30 هزار لیتری ) می توان از اتصال <a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">چند مخزن 30000 لیتری</a> یا استفاده از مخزن 30000 لیتری در کنار مخازن دیگر ، حجم مورد نظر را تامین کرد .</span></h2> <h2><span style="color: #000080;">به عنوان نمونه برای آبرسانی چند شهر در سراسر کشور ، با نصب چندین مخزن 30 هزار در کنار هم ، حجم مورد نظر را تامین کرده اند.</span></h2> <figure id="attachment_7217" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7217" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-56-533x400.jpg" alt="فروش مخزن 30000 فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>فروش مخزن 30000</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7216" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7216" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-53-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7213" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7213" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2018-07-25_10-44-41-533x400.jpg" alt="مخازن 30000 لیتری فروش مخزن 30000" title="فروش مخزن 30000" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخازن 30000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مخزن 30000</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>(روی <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید فروش مخزن 30000" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مخزن 30000</strong> </span></p> text/html 2018-10-02T05:47:53+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن اسید http://www.09117400518.ir/post/1232 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #333399; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن اسید</strong> </em></span></h2> <h2><span style="color: #333399;">ضرورت استفاده از مخزن پلی اتیلن جهت نگهداری اسید با توجه به بهای تمام شده ی بالا (گران) مخزن استنلس استیل که قبل از مخازن پلی اتیلن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفتند برای شرکت ها و فعالان صنعت مواد شیمیایی و اسید کاملا مشخص می باشد .</span></h2> <figure id="attachment_7280" style="width: 357px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" wp-image-7280" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/acid_warning_sign-600x400-600x400.jpg" alt="مخزن اسید مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="357" height="238"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن اسید</strong></span></figcaption></figure> <h2><span style="color: #333399;">مخازن اسید ساخته شده از پلی اتیلن در برابر انواع اسید و مواد شیمیایی و مواد قلیایی از مقاومت بسیار بالایی بر خوردار می باشندو بهترین جایگزین برای مخازن استنلس استیل stainless steel&nbsp; می باشند.</span></h2> <h3><span style="color: #f99b1c;"><strong>مخاز ضد اسید بر اساس شکل و نحوه استقرار به مدل های زیر تقیم می گردند :</strong> </span></h3> <ol><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن عمودی ویژه اسید و انواع مواد شیمیایی در احجام 50 لیتری تا 30 هزار لیتری </span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن افقی در احجام 50 لیتری تا 10 هزار لیتری </span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;">مخازن ته قیفی در احجام 100 لیتری تا 10 هزار لیتری</span></h3> </li></ol> <figure id="attachment_7051" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7051" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/123-533x400.jpg" alt="مخزن 10000 لیتری قیفی مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری قیفی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6861" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7279" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7279" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2017-11-26_15-09-16-533x400.jpg" alt="مخزن اسید مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن اسید</strong></span></figcaption></figure> <h2><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن آی بی سی </span></strong></h2> <h2><span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="color: #ff0000;">ibc tank</span> </strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن 1000 لیتری حفاظ دار مجهز به پالت و شیر و درب نیز در دسته بندی مخازن اسید و مواد شیمیایی ، جهت حمل و جا به جایی محموله های صادراتی قرا می گیرند .</strong></span></h3> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5931 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="مخزن IBC مخزن اسید" title="مخزن اسید" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن IBC</span></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" class="wp-caption alignnone"><img class="wp-image-7227" title="فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری مخزن اسید" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong></figcaption></figure> text/html 2018-10-01T04:54:27+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش مخزن 20000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1231 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش مخزن 20000 لیتری</strong> </em></span></h1> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #993366;">فروش <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">مخزن 20000 لیتری</a></span> </strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #333399;"><strong>مخازن <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">20 هزار لیتری</a> <a style="color: #333399;" href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 440 سانتی متر به صورت عمودی طراحی و ساخته می شوند . </strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(قطر مخازن 20 هزار لیتری طوری طراحی شده است که در حمل&nbsp; نقل ، بیشتر از عرض تریلی نباشد و محموله ترافیکی محسوب نشود و خریدار جهت حمل و جا به جایی ، کرایه ای بیشتر پرداخت نکند. هر سه عدد مخزن 20000 لیتری ، توسط یک دستگاه تریلی حمل و جا به جا می شوند)</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff6600;">با توجه به نوع مایعی که در مخازن ذخیره می شوند ، مخازن با کاربرهای مختلف ارائه می گردند :</span></strong></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن آب </span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن آسید </span></h3> <h3><span style="color: #ff6600;">مخزن فاضلاب</span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5648" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5648 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-300x169.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>فروش مخزن 20000 لیتری</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5646" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5646 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1-169x300.jpg" alt="فروش مخزن 20000 لیتری فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">فروش مخزن 20000 لیتری</span> </strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">امکان طراحی و ساخت مخازن به صورت سفارشی وجود دارد</span> </strong></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>در ساخت <a style="color: #333399;" href="http://makhzan121.blogfa.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان و بی کیفیت استفاده نمی شود ، مخازن با بهترین مواد و با بالاترین کیفیت مطابق آخرین استاندارد های روز دنیا ساخته می شوند . ضخامت مناسب بدنه ی <a style="color: #333399;" href="http://09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ، امکان نصب انواع اتصالات را در سایز های استاندارد ، فراهم می سازد .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>جهت تامین حجم بیشتر می توان چندین مخزن را به هم اتصال داد <a style="color: #333399;" href="http://09117400518.ir">(سیستم مدولار استفاده از مخازن پلی اتیلن)</a> و از ظرفیت ذخیره ی بیشتری بهره برد .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ul><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای لایه محافظ در برابر اشعه یو وی uv</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>بیمه نامه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>امکان ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>قیمت خریید مخزن + کرایه حمل = خریدی مقرون به صرفه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>دارای گواهی بهداشتی بودن </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #333399;"><strong>امکان نصب انواع یراق و اتصالات و شناور و …</strong></span></h3> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <figure id="attachment_7229" style="width: 323px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="323" height="174"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران فروش مخزن 20000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</span></strong></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7227" style="width: 305px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="محصولاتی با کیفیت فروش مخزن 20000 لیتری" title="فروش مخزن 20000 لیتری" width="305" height="171"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>محصولاتی با کیفیت</strong> </span></figcaption></figure> text/html 2018-09-29T11:15:40+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1230 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>قیمت مخزن <a style="color: #ff0000;" href="http://www.watertanker.ir">پلی اتیلن</a></strong> </em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/">قیمت مخزن پلی اتیلن</a> همواره نزد موتور های جستجو از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد ، چرا که افراد زیادی کلمه قیمت مخزن پلی اتیلن را در گوگل سرچ می کنند.</span></h2> <figure id="attachment_7270" style="width: 307px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-7270" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/09/images.png" alt="خرید مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="307" height="164"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">خرید مخزن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><a href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> ، در استان مازندران ، شهرستان ساری واقع می باشد و کلیه ی سفارشات عمده و مخازن حجیم ، از کارخانه بارگیری و ارسال می شوند ، بعضی از مخازن (غالبا با حجم کم ) از انبار پخش سفارشات خرده بار ، واقع در مازندران ، بابل بارگیری و ارسال می شوند .</span></h2> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>توصیه می شود قبل از خرید مخزن و یا هر محصول پلی اتیلن دیگر ، کاتالوگ ابعاد و <a href="http://watertanker.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">چگونگی خرید مخزن پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه فرمائید .</strong></span></h3> <figure id="attachment_7147" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7147 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>قیمت مخزن پلی اتیلن</strong> </span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">ارسال سفارشات به سراسر کشور با مناسب ترین کرایه و در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد .</span></strong></h3> <p><img class="size-medium wp-image-7170 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="711" height="400"></p> <h2><em><strong><span style="color: #d83131;">خریدی مقرون به صرفه و اقتصادی</span> </strong></em></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت مخزن پلی اتیلن</strong> </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>با خرید مستقیم مخازن و محصولات پلی اتیلنی و دریافت مخزن در شهر خود توسط باربری ( و یا <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن حجیم</a> توسط انواع کامیون و یا خرید های عمده که عمدتا با تریلی و کامیون های مختلف حمل می شوند) خریدی مقرون به صرفه و اقتصادی را تجربه کنید</strong> </span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">(با خرید مستقیم مخزن از <a href="http://makhzan.blogfa.com">پلی اتیلن مازندران</a> و پرداخت کرایه حمل ، مجموعا هزینه ی کمتری پرداخت می کنید ، مضافا اینکه مخزنی با کیفیت بالا خریداری کرده اید ، توجه فرمائید : در ساخت <a href="http://makhzan.blogfa.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و بی کیفیت استفاده نمی شود ، مخازنی با بالاترین کیفیت و بهترین مواد اولیه ، مطابق استاندارد های روز دنیا با بیمه و گارانتی خرید می کنید)</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>برای اطلاع از قیمت مخازن <a href="http://www.iran-makhzan.com">پلی اتیلن مازندران</a> (فروش در سراسر کشور )با همکارارن ما در واحد بازرگانی و فروش در ارتباط باشید .</strong></span></h2> <p><img class=" wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="264" height="148"></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد قیمت مخزن پلی اتیلن" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد قیمت مخزن پلی اتیلن" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <div class="is-divider medium"> <figure id="attachment_7229" style="width: 266px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com قیمت مخزن پلی اتیلن" title="قیمت مخزن پلی اتیلن" width="266" height="143"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> </div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>مناسب ترین قیمت مخزن پلی اتیلن </strong></em></span></p> text/html 2018-09-25T07:12:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن نمایشگاه ایران پلاست http://www.09117400518.ir/post/1229 <section class="l-section"><div class="l-section-h i-cf" itemprop="text"><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>نمایشگاه ایران پلاست</strong></em></span></h1><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00ff00;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></h2><div id="attachment_6147" style="width: 224px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6147" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-16_12-47-30-214x300.jpg" alt="نمایشگاه ایران پلاست" width="214" height="300"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>نمایشگاه ایران پلاست</strong></span></p></div><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong>در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ، 2 الی 5 مهر ماه ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ، میزبان شما هستیم</strong> </span></h3><p>&nbsp;</p><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.watertanker.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران</strong></span></a></h3><h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.09117400518.ir"><span style="color: #ff0000;"><strong> فروش مستقیم مخازن و منابع در سراسر کشور</strong> </span></a></h3></div></section> text/html 2018-09-25T06:12:39+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی http://www.09117400518.ir/post/1228 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">بزرگ ترین مرکز واردات و تدارک و تامین</span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-1000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af/">مخازن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار</a> ویژه نگهداری و حمل اسید و مواد شیمیایی صادراتی در ایران</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"> <a href="http://www.09117400518.ir"><em><span style="color: #0000ff;">ibc</span></em></a> <span style="color: #ff0000;">نو و دست دوم</span> </h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5568" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9.jpg"><img class="wp-image-5568 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B3%D9%87-%D8%A2%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-300x117.jpg" alt="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="117"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5443" style="width: 263px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-22_14-20-43.jpg"><img class="size-medium wp-image-5443" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/02/photo_2017-02-22_14-20-43-263x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="263" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><em><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-ibc/">مخزن آی بی سی ،</a> IBC</span></strong></em></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ibc tanks for sale</strong></span></h2> <figure id="attachment_5931" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5931" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-47-300x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن IBC</strong></span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5930" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5930 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-58-300x300.jpg" alt="مخزن حمل و نگهداری مواد مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن حمل و نگهداری مواد</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5935" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5935 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-02-22_14-20-33-300x169.jpg" alt="مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار 1000 لیتر به صورت نو و دست دوم شسته شده ی تمیز درجه یک مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار 1000 لیتر به صورت نو و دست دوم شسته شده ی تمیز درجه یک</strong> </span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 334px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="334" height="180"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_6382" style="width: 386px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-full wp-image-6382" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/02/4.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" title="مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="386" height="280"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن ۱۰۰۰ لیتری حفاظ دار آلمانی نو آکبند ، وارداتی</strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #0000ff;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #0000ff;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن قایق های ماهیگیری 4 نفره و 6 نفره مخازن پلی اتیلن با حجم و ظرفیت بالا مخازن عمودی و منابع افقی مخزن پلی اتیلن مخازن و منابع پلی اتیلن مازندران فروش مخزن پلی اتیلن آب در اصفهان مخزن 1000 لیتری حفاظ دار آلمانی" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008080; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی واردات ، تدارک و تامین مخازن حفاظ دار در ایران </strong></span></h2> text/html 2018-09-24T07:21:35+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره http://www.09117400518.ir/post/1227 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</strong></em></span></h1><h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>پلی اتیلن مازندران</strong></em></span></a></h1><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-4-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">قایق پیشرو</a>– قایق ساخته شده از پلی اتیلن- قایق دوجداره به هیچ عنوان غرق نمی شود.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c/">این قایق ها به سفارش کشور انگلستان</a> تولید و به آن کشور صادر می شوند ، دارای استاندارد از موسسه کشتیرانی سلطنتی انگلستان</strong></span></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ارائه قایق پیشرو – انواع قایق های ماهیگیری – قایق های ورزشی و تفریحی&nbsp; با بهره گیری از استاندارد های مدرن دنیا در کل خاورمیانه.</strong></span></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشرو در بسیاری از کشور ها بازار را قبضه کرده اند .</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این قایق ها به علت قدرت ، امنیت و دوام و همچنین سهولت نگهداری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق ها به صورت یکپارچه و بدون درز با روش روتیشنال مولدینگ ساخته می شوند که عملا آنها را بی نیاز از مراقبت و نگهداری خاص نموده است.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>پیشرو نمادی است معرف قایقهای ساخته شده از پلی اتیلن/ماده ای قوی و مقاوم / و در عین حال نرم و قابل انعطاف که به قایقها عمری طولانی با حداقل نیاز به مراقبت می بخشد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشتاز به دلیل دوجداره بودن هرگز غرق نمی شوند . این قایق ها حتی اگر لبریز از آب شوند قادر به تحمل حداکثر وزن طراحی شده می باشند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این نوع قایق ها به ندرت واژگون می شوند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>هدایت این نوع قایق ها با پارو – موتور و یا بصورت یدک کش براحتی انجام می پذیرد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>قایق های پیشرو بعلت سبکی وزن در خشکی جابجا می شوند و بنابراین در جائی که امکان دسترسی به اطلاعاتی پیرامون این نوع قایق ها وجود داشته باشد و قیمتها نیز رقابتی و مناسب باشند ، دلیل محبوبیت و مورد پسند بودن این نوع قایق ها بدیهی است.</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</span></strong></p>[caption id="attachment_5797" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-5797 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/07/photo_2017-07-25_23-46-44-300x200.jpg" alt="فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره" width="300" height="200"> فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره[/caption]<h3><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87/"><strong>** پیشرو ۸&nbsp; - قایق پلی اتیلنی ۸ فوت</strong></a></span></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>یکی از محبوب ترین مدل قایق هاست که در عین کوچکی از تناسب و راحتی خوبی برخوردار می باشد.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>بسیاری از مشتریان پیشتاز ۸ را بدلیل پارو خوردن راحت و خاصیت غرق نشدن آن برای استفاده بچه ها خریداری می نمایند.</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>این مدل به راحتی بر روی سقف اتومبیل قابل حمل و نقل به هر نقطه ای می باشد.</strong></span></p>[caption id="attachment_5560" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5560" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-قرمز-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی تیلن مازندران مهندس خدابنده" width="225" height="300"> قایق پلی اتیلن 4 نفره[/caption][caption id="attachment_5560" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5560" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-قرمز-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی تیلن مازندران مهندس خدابنده" width="225" height="300"> قایق پلی اتیلن 4 نفره[/caption][caption id="attachment_7246" align="aligncenter" width="401"]<img class="wp-image-7246 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2018-01-14_12-27-20-401x400.jpg" alt="قابلیت نصب موتور در هر دو مدل قایق پلی اتیلن مازندران " width="401" height="400"> <span style="color: #800080;"><em><strong>قابلیت نصب موتور در هر دو مدل قایق پلی اتیلن مازندران </strong></em></span>[/caption]<h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #ff0000;"><strong>** پیشرو&nbsp; ۱۲ – قایق پلی اتیلنی ۱۲ فوت</strong></span></a></h3><p><span style="color: #3366ff;"><strong>یک قایق برای استفاده تمامی افراد خانواده / قابل پهلو گرفتن در کنار ساحل</strong></span></p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>دارای فضای مناسب و ایمن از ریزش باران جهت جا دادن لباس و وسایل مورد نیاز</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color: #3366ff;"><strong>کلیه محصولات توسط بیمه ایران&nbsp; تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه می باشد.</strong></span></p>[caption id="attachment_5757" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5757" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-02-38-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده" width="225" height="300"> <strong><span style="color: #800080;">قایق های تفریحی و ماهیگیری پلی اتیلن مازندران</span></strong>[/caption][caption id="attachment_5756" align="aligncenter" width="225"]<img class="size-medium wp-image-5756" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/photo_2017-06-24_23-01-51-1-225x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده" width="225" height="300"> <span style="color: #800080;"><strong>قایق پلی اتیلن مازندران</strong></span>[/caption][caption id="attachment_5546" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-5546 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/قایق-8-و-12-300x169.jpg" alt="فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره" width="300" height="169"> فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره[/caption]<figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="433" height="233"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><a style="color: #339966; background-color: #ffff00;" href="http://www.iran-makhzan.com"><strong>www.iran-makhzan.com</strong></a></span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1><h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1><h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">&nbsp;فروش مستقیم </span><br></strong></em></h1><h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1><p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p><p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p><p>&nbsp;</p><h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1><p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p><p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p><h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1><figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"><p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p></div><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2><div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium" style="text-align: center;">&nbsp;</div><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1></div><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم<br></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><em><strong>فروش ویژه قایق های 4 نفره و 6 نفره</strong></em></span></h2> text/html 2018-09-23T12:10:20+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران http://www.09117400518.ir/post/1226 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </em></span></h1> <figure id="attachment_7238" style="width: 283px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7238 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-283x400.jpg" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="283" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </span></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>انواع مخازن و منابع پلی اتیلن در شکل های عمودی و افقی و قیفی و زیر پله ای ، در ابعاد متنوع و احجام 50 لیتری تا 30000 لیتری ، در انواع تک لایه و سه لایه</strong> </span></h3> <p><img class="size-full wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="483" height="271"></p> <ul><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن سه لایه ، ضد جلبگ و آنتی باکتریال </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای لایه محافظ در برابر اشعه یو وی uv</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>بیمه نامه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>امکان ارسال سریع و ارزان به سراسر کشور </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قیمت خریید مخزن + کرایه حمل = خریدی مقرون به صرفه </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای گواهی بهداشتی بودن </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>امکان نصب انواع یراق و اتصالات و شناور و …</strong></span></h3> </li></ul> <figure id="attachment_7200" style="width: 275px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7200 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111-1.jpg" alt="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="275" height="183"><figcaption class="wp-caption-text">اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> عموما از پلی اتیلن سنگین ساخته می شوند و به دلیل داشتن وزن مولکولی بالا ، دارای مقاومت در برابر عوامل محیطی می باشند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">مخازن پلی اتیلن</a> در شرایط جوی متنوع و مختلف از دوام طولانی و عمر مفید بالایی برخوردار می باشند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گرید های خوراکی که برای نگهداری آب شرب بهداشتی ، کاملا مناسب می باشند ، ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>هیچگونه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> ایجاد نمی شود و می تواند برای نگهداری آب آشامیدینی برای مدت طولانی بدون تغییر رنگ و بو و مزه آب استفاده شود .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>بدین جهت از مخازن پلی اتیلن مازندران جهت نگهداری مواد غذایی و محصولاتی نظیر سرکه ، آبلیمو و انواع ترشیجات و مواد لبنی و عسل و گلاب و … کاربرد دارند .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>در ضمن مخازن پلی اتیلن مازندران داردای کاربرد جهت مخزن آب هوایی ، مخزن حمل مواد شیمیایی ، مخزن نگهداری اسید ، مخزن فراورده های نفتی و … می باشند.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7229" style="width: 433px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" title="اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="433" height="233"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #800080;"><strong>www.iran-makhzan.com</strong></span></a></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>اولین تولید کننده مخازن پلی اتیلن در ایران</strong> </em></span></h1> text/html 2018-09-23T12:07:23+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان http://www.09117400518.ir/post/1225 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>وان های پلی اتیلن مازندران</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ساخته شده از پلی اتیلن فود گرید</strong> </span></h2> <h2 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff6600;">در تصویر وان ۲۷۰۰ لیتری پرورش ماهی را مشاهده می کنید</span> </em></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #0000ff;">انواع وان های شیلاتی ، پرورش ماهی و پرورش آبزیان </span></h2> <h2><span style="color: #0000ff;">انواع وانهای پلی اتیلن با کاربری های متنوع در صنایع و کشاورزی و کاربرد های خانگی</span></h2> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5606" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg"><img class="wp-image-5606 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-300x219.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="219"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</strong></span></figcaption></figure> <h3><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>شرح <a href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">وان های گرد</a> و شیلاتی پلی اتیلن :</strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 4000 لیتری گرد </strong></span></h3> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-2700-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>وان 2700 ونیرو </strong></span></a></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 1700 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 1000 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 500 ونیرو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 1000 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 500 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 300 میگو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 200 میگو </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 150 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان پلی اتیلن 100 گرد </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وان 110 لیتری تراف </strong></span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(تراف بچه ماهی)</strong></span></h3> <figure id="attachment_6887" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6887" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-30-300x400.jpg" alt="وان پرورش ماهی پلی اتیلن مازندران وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">وان پرورش ماهی</figcaption></figure> <figure id="attachment_6886" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-6886" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/03/photo_2018-02-15_14-25-27-300x400.jpg" alt="اپلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده 09117400518 وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">انواع زوک پرورش ماهی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان گرد پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5643" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5643 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-2700-%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-300x200.jpg" alt="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5640" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5640" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-3500-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">وان 3500 لیتری پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_5637" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5637" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان تراف بچه ماهی ، وان پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #333399; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 381px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" title="وان ۲۷۰۰ لیتری پلی اتیلن پروش ماهی و آبزیان" width="381" height="205"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><strong><span style="color: #993366;">www.iran-makhzan.com</span></strong></a></figcaption></figure> text/html 2018-09-01T11:41:43+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن وان گرد پلی اتیلن http://www.09117400518.ir/post/1224 <h1 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>وان گرد </strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em>وان های پلی اتیلن مازندران</em></span><br> </b></span></h1> <div align="center"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: medium;"><b><span style="color: #ff6600;">وان های پلی اتیلن دارای کاربری گسترده در صنایع مختلف می باشند . </span><br> </b></span></div> <div align="right"><span style="color: #3333ff; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></span></div> <div align="right"><span style="color: #cc0000; font-size: x-large;"><b><span style="color: #3333ff; font-size: medium;"><a title="وان حمام " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/" target="">وان حمام </a>، <a title="وان فیزیوتراپی " href="http://watertanker.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c/" target="">وان فیزیوتراپی</a> ، وان شستشوی حیوانات خانگی ، ظرف تلقیح ، <a title="وان 300 میگو " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-300-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87/" target="">وان گرد با پایه </a>، تراف بچه ماهی ، <a title="وان 2700 لیتری ونیرو " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-2700-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/" target="">وان ونیرو</a> ، وان پرورش ماهی ، وان های شیلاتی ، وان میگو ، وان آبشخور ، وان لندر ، وان سورتینگ مرکبات ، وان اسید ، <a title="وان آبکاری " href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-3500-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/" target="">وان آبکاری فلزات</a> ، وان فراوری و …</span></b></span></div> <div align="right"> <figure id="attachment_5616" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg"><img class="size-medium wp-image-5616" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-300x159.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="159"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://watertanker.ir/%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">انواع وان پلی اتیلن</a></figcaption></figure> </div> <ul><li> <h2><span style="color: #ff0000;">توجه فرمائید که قبل از خرید وان ، ابتدا باید وان مورد نظر را انتخاب فرمائید</span></h2> </li><li> <h2><span style="color: #ff0000;">با مراجعه به قسمت کاتالوگ در این سایت ، کاتالوگ وان های پلی اتیلن ار مطالعه بفرمائید و حجم و توضیحی که در کنار حجم وان نوشته شده است را به همکاران ما در واحد فروش اعلام فرمائید .</span></h2> </li></ul> <div align="right"> <figure id="attachment_5898" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-06.jpg"><img class="size-medium wp-image-5898" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-06-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان ۳۰۰ میگو</span></figcaption></figure> </div> <h2 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #3366ff;">وان های پلی اتیلن مازندران </span></h2> <h2 style="text-align: center;" align="right"> <span style="color: #3366ff;">دارای استحام بدنه ی بالا </span><span style="color: #3366ff;">می باشند</span> </h2> <h2 style="text-align: center;" align="right"><span style="color: #3366ff;">مقاومت در برابر خوردگی اسید ها و مواد بازی دارند</span></h2> <p>&nbsp;</p> <h2><span style="color: #ff0000;">وان میگو گرد با پایه و وان های شیلاتی :</span></h2> <figure id="attachment_5899" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11.jpg"><img class="size-medium wp-image-5899" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-11-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان گرد پلی اتیلن مازندران</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5900" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-15.jpg"><img class="size-medium wp-image-5900" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-15-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">وان ۵۰۰ لیتری گرد</span></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <div align="right"> <figure id="attachment_5901" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-19.jpg"><img class="size-medium wp-image-5901" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-58-19-169x300.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="169" height="300"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">پایه وان ۳۰۰ گرد میگو</span></figcaption></figure> <figure id="attachment_5902" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-06-40.jpg"><img class="size-medium wp-image-5902" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-26_15-06-40-300x225.jpg" alt="پلی اتیلن مازندران 09117400518 وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;">پایه ی وان گرد و استند زیر مخزن</span></figcaption></figure> </div> <h3 align="right"><span style="color: #3366ff;"><strong>در ادامه جهت آشنایی بیشتر با انواع وان های گرد پلی اتیلن مازندران ، کاتالوگ وان های گرد درج می گردد :</strong></span></h3> <div align="right"> <figure id="attachment_5903" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87.jpg"><img class="wp-image-5903 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87-300x278.jpg" alt="وان گرد وان گرد" title="وان گرد" width="300" height="278"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>وان گرد</strong> </span></figcaption></figure> </div> <figure id="attachment_7229" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" width="403" height="217"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><a href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری وان گرد" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <div class="is-divider medium" style="text-align: center;"><img class="alignnone wp-image-7227" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="وان گرد" title="وان گرد" width="228" height="128"></div> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-09-01T11:37:07+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1223 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </em></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span> </strong></h2> <div style="width: 640px;" class="wp-video"> <span class="mejs-offscreen">نمایشگر ویدیو</span><div id="mep_0" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-video-shortcode mejs-video" tabindex="0" role="application" style="width: 640px; height: 480px; min-width: 215px;"><div class="mejs-inner"><div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7231-1_html5" preload="metadata" style="width: 640px; height: 480px;" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/avc_20000.mp4?_=1" controls="" width="640" height="480"></video></div></div></div></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer"><span class="mejs-currenttime">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0"><span class="mejs-time-loaded" style="transform: scaleX(0.0194805);"></span><span class="mejs-time-current" style="transform: scaleX(0);"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover"></span><span class="mejs-time-handle" style="transform: translateX(0px);"><span class="mejs-time-handle-content"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container"><span class="mejs-duration">00:50</span></div><div style="width: 640px;" class="wp-video"> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 20000 لیتری</a> <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/">پلی اتیلن مازندران</a> به صورت عمودی ، با قطر 250 سانتی متر و ارتفاع 440 سانتی متر با کاربری های مختلف ساخته می شوند.</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>جهت ساخت مخازن 20000 لیتری آب ، از گرانول های خوراکی (فود گرید food grade) استفاده می شود . در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت که دارای کیفیت پائینی هستند ، استفاده نمی شود .</strong></span></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7060" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-7060" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-59-533x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن 20000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخازن پلی اتیلن 20000 لیتری</span></strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>ضخامت مناسب جداره ی مخازن ، امکان نصب انواع اتصالات در سایز های استاندارد را میسر می سازد . </strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>جهت حمل و جابه جایی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخازن 20000 لیتری</a> از تریلی استفاده می شود ، هر سه عدد <a style="color: #000080;" href="http://www.09117400518.ir">مخزن 20000 لیتری</a> با یک دستگاه تریلی حمل می شوند ، ابعاد مخازن به نحوی طراحی شده است که محصول به راحتی روی تریلی قرار می گیرد و ترافیکی محسوب نمی شود .</strong></span></h3> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>(با توجه به قطر مخزن که 250 سانتی متر می باشد ، محصول ترافیکی نیست و به راحتی و با کرایه ای مناسب قابل حمل و جابه جایی می باشد)</strong></span></h3> <figure id="attachment_5646" style="width: 169px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5646" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1-169x300.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="169" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران</span></strong></figcaption></figure> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">مخازن عمودی پلی اتیلن مازندران ، قابلیت نصب میکسر دارند .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 403px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="403" height="217"></a><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;"><a style="color: #800080;" href="http://www.iran-makhzan.com">www.iran-makhzan.com</a></span></strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #000080;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5648" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5648" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/05/20000-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-3-300x169.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری" width="300" height="169"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن 20000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مرکز تخصص ساخت مخازن حجیم در ایران</strong> </em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>کلیپ معرفی مخزن 20000 لیتری</strong> </span></p> text/html 2018-09-01T11:35:16+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب http://www.09117400518.ir/post/1222 <h1 style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffff00;"><em><strong><span style="color: #ff0000;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></em></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><em><strong>ارسال شد </strong></em></span></h1> <figure id="attachment_5826" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5826" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-300x300.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="300" height="300"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 2000 لیتری پشت نیسانی</span></strong></figcaption></figure> <h3><span style="color: #333399;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-2000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخزن پلی اتیلن پشت نیسانی</a> ، مخزنی ساخته شده از جنس پلی اتیلن ، مناسب جهت حمل ماهی زنده ، حمل آب و انواع مایعات از جمله سوخت می باشد . </strong></span></h3> <p><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="size-full wp-image-7228 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/index.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="273" height="185"></a></p> <h3><span style="color: #333399;"><strong>حجم اسمی این مخزن 2000 لیتر میباشد و حجم واقعی آن قدری بیشتر از 2000 لیتر است .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>این مخزن به راحتی روی انواع وانت سایپا (نیسان) قرار می گیرد و می توان آن را از پشت نیسان تخلیه نمود .</strong></span></h3> <h3><span style="color: #333399;"><strong>قابلیت نصب انواع اتصالات روی جداره مخزن وجود دارد .</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">در این سفارش ، مشتری مخازنی به رنگ بدنه نیسان می خواست ، بعد از آماده شدن مواد رنگی ، مخازن مورد نظر مشتری ، تولید شد.</span></strong></h3> <figure id="attachment_7191" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7191 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مواد سفارشی به رنگ آبی مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="300" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مواد سفارشی به رنگ آبی</span></strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7223" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7223 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-25-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></figcaption></figure> <figure id="attachment_7224" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7224 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-58-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</span> </strong></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قابلیت نصب روی انواع وانت نیسان </strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>نیسان بنزینی ، نیسان دیزل ، نیسان دوگانه</strong> </span></h2> <figure id="attachment_7225" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7225 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-43-04-711x400.jpg" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب</strong> </span></figcaption></figure> <figure id="attachment_7226" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7226 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/photo_2018-07-25_10-42-54-711x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن میناب مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن پلی اتیلن میناب</span> </strong></figcaption></figure> <p>&nbsp;</p> <p><img class="size-full wp-image-7227 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/estandard.png" alt="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="483" height="271"></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری ارسال مخازن 30000 لیتری جهت آبرسانی بوشهر مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="247" height="300"><strong><br> <span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure> <div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7229" style="width: 451px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><img class="wp-image-7229" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-743x400.jpg" alt="www.iran-makhzan.com مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" title="مخزن پشت نیسانی سفارشی برای میناب" width="451" height="243"></a><figcaption class="wp-caption-text"><a href="http://www.iran-makhzan.com"><span style="color: #ff0000;">www.iran-makhzan.com</span></a></figcaption></figure> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت آشنایی بیشتر با مخازن 30000 لیتری و سایر مخازن حجیم پلی اتیلن مازندران ، از قسمت محصولات ، مطالب مرتبط را مطالعه فرمائید</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> text/html 2018-08-18T08:45:58+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1221 <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری </span></strong></em></h1> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخازن 10000 لیتری پلی اتیلن مازندران در سه شکل :</span></strong></h3> <ul><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 افقی </strong></span></a></h3> </li><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 عمودی </strong></span></a></h3> </li><li> <h3><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"><span style="color: #000080;"><strong>مخزن 10000 قیفی</strong> </span></a></h3> </li></ul> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000080;"><strong>طراحی و ساخته می شوند .</strong></span></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">مخزن 10000 لیتری افقی</a> ، بزرگترین مخزن افقی ساخته شده از جنس پلی اتیلن می باشد . <a href="http://www.09117400518.ir">پ</a><span style="background-color: #ffff00;">لی اتیلن مازندران بزرگترین مخزن عمودی را با حجم <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/">30000 لیتری</a> طراحی و تولید می نماید.</span></span></strong></h3> <h3><strong><span style="color: #000080;">مخازن بر حسب نوع مایعی که در آنها ذخیره و نگهداری می شوند در انواع ، مخزن آب ، مخزن اسید و مواد شیمیایی ، مخزن فاضلابی ، ساخته می شوند . در ساخت <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود ، مخازن آب شرب با گرانول های خوراکی فود گرید ساخته می شوند .</span></strong></h3> <div style="width: 640px;" class="wp-video"> <span class="mejs-offscreen">نمایشگر ویدیو</span><div id="mep_0" class="mejs-container mejs-container-keyboard-inactive wp-video-shortcode mejs-video" tabindex="0" role="application" style="width: 640px; height: 480px; min-width: 215px;"><div class="mejs-inner"><div class="mejs-mediaelement"><video class="wp-video-shortcode" id="video-7205-1_html5" preload="metadata" style="width: 640px; height: 480px;" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/avc_10000.mp4?_=1" controls="" width="640" height="480"></video></div></div></div></div><div class="mejs-time mejs-currenttime-container" role="timer"><span class="mejs-currenttime">00:00</span></div><div class="mejs-time-rail"><span class="mejs-time-total mejs-time-slider" role="slider" tabindex="0"><span class="mejs-time-loaded" style="transform: scaleX(0.033579);"></span><span class="mejs-time-current" style="transform: scaleX(0);"></span><span class="mejs-time-hovered no-hover"></span><span class="mejs-time-handle" style="transform: translateX(0px);"><span class="mejs-time-handle-content"></span></span></span></div><div class="mejs-time mejs-duration-container"><span class="mejs-duration">01:25</span></div><div style="width: 640px;" class="wp-video"> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم پلی اتیلن در ایران </strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>ساخت مخازن حجیم با ظرفیت بالا ، تخصص ماست</strong> </span></h1> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5878 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="300" height="230"><figcaption class="wp-caption-text">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری</figcaption></figure><figure id="attachment_5729" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5729" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/06/10000-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-300x200.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="300" height="200"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن</strong></span></figcaption></figure><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران ، دارای رزومه یمعتبر و درخشان در تامین مخازن حجیم پلی اتیلن جهت اکثر شرکت های نفت مستقر در جنوب کشور ، مخزن حجیم جهت آبرسانی روستایی بوشهر ، مخازن آب شیرین کن آبادان و خرمشهر ، مخازن ذخیره آب و سوخت پتروشیمی های کشور و …</strong></span></h3> <p><img class="size-full wp-image-7200 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111-1.jpg" alt="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" title="کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="275" height="183"></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><em><strong>کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری </strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #008000;">کلیپ معرفی مخزن 10000 لیتری</span> </strong></em></h1> text/html 2018-08-17T19:09:03+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر http://www.09117400518.ir/post/1220 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخزن پلی اتیلن بوشهر</strong> </em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #333399;"><strong><a href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، انواع منابع و مخازن در ظرفیت های 50 لیتری تا<a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/"> 30000 لیتری</a> را در انواع تک لایه و سه لایه ، با گواهی بهداشتی بودن مواد اولیه و نشان ملی استاندارد ایران در اشکال عمودی و افقی و قیفی و زیر پله ای از کارخانه واقع در استان مازندران به سراسر کشور خصوصا بوشهر در کمترین زمان ممکن و با مناسب ترین کرایه ارسال می نماید.</strong></span></h3> <figure id="attachment_7198" style="width: 275px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7198 size-full" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/11111.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن بوشهر مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="275" height="183"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن پلی اتیلن بوشهر</strong> </span></figcaption></figure><h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #333399;">توجه فرمائید که در ساخت <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن پلی اتیلن مازندران</a> از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت استفاده نمی شود و مخازن آب از گرانول های خوراکی فود گرید 3840 با بالاترین کیفیت مواد و بالاترین استاندارد ها تولید می گردند.</span> </strong></h3> <figure id="attachment_7199" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7199 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/photo_2017-11-26_15-08-17-533x400.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text">مخزن پلی اتیلن</figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h3><strong><span style="color: #333399;">پلی اتیلن مازندران به عنوان مرکز تخصصی ساخت و خدمات مخازن حجیم با ظرفیت بالا ، مخازن حجیم 5000 لیتری تا 30000 لیتری را با سه کاربری مختلف ، بر حسب نوع مایعی که درون مخزن ذخیره می شود ارائه می نماید :</span></strong></h3> <ul><li> <br></li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن آب شرب بهداشتی </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن اسید و مواد شیمیایی </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #ff6600;"><strong>مخزن فاضلابی</strong></span></h3> </li></ul> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_7170" style="width: 711px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7170 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2018-03-11_12-55-05-1-711x400.jpg" alt="مخزن 20000 لیتری مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="711" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 20000 لیتری</span> </strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure id="attachment_6861" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-6861 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مخزن 30000 لیتری پلی اتیلن</span> </strong></figcaption></figure><figure id="attachment_5878" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5878" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_2017-12-25_10-50-51-300x230.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" title="مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="300" height="230"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong>مخزن 10000 لیتری</strong></span></figcaption></figure> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>ساخت مخازن حجیم پلی اتیلن با ظرفیت بالا&nbsp;</strong></span></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong> تخصص ماست </strong></span></h2> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><strong>(روی <a href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><a style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #333399;">آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات</span> <a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;">مخزن پلی اتیلن بوشهر </span></strong></h2> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن بوشهر" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ed1c24;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-14T12:11:20+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری http://www.09117400518.ir/post/1219 <div class="entry-content single-page"> <h1 style="text-align: center;"><em><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-30000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #ff0000;"><strong>مخزن 30000 لیتری </strong></span></a></em></h1> <h1 style="text-align: center;"><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/"><span style="color: #ff0000;"><strong>پلی اتیلن مازندران</strong> </span></a></h1> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;">مرکز تخصصی ساخت و خدمات <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با ظرفیت بالا در ایران </span></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۵۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-10000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;">مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری </span></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><strong><a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-20000-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><span style="color: #3366ff;">مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری </span></a></strong></h2> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در ساخت مخازن پلی اتیلن مازندران از گچ صنعتی و مواد حجم دهنده ی ارزان قیمت و سبک و کربنات استفاده نمی گردد، در نتیجه <span style="text-decoration: underline;"><em>مخازنی با وزن بالا و ضخامت بدنه ی بالا تولید</em></span> و به بازار مصرف ارائه می شود . ضخامت بالای بدنه ی مخازن امکان نصب انواع اتصال در سایز های استاندراد ها را روی جداره مخزن میسر می سازد .</strong></span></h3> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>مخازن پلی اتیلن مازندران سالهاست که در صنایع مختلف استفاده شده اند و امتحان خود را پس داده اند .</strong></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>در حالت کلی ، مخازن پلی اتیلن مازندران در انواع <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%af%d9%88%d9%85/">مخزن عمودی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-%d8%a7%d9%81%d9%82%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af/">مخزن افقی</a> و <a href="http://watertanker.ir/%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%84%d9%88%da%af-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b2%d9%88%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/">مخزن قیفی</a> ، در مدل های تک لایه و سه لایه در ابعاد و احجام متنوع از ۵۰ لیتری تا ۳۰۰۰۰ لیتری ساخته می شوند. کلیه محصولات اعم از مخازن و منابع پلی اتیلن و وانهای شیلاتی و صنعتی و کشاورزی و مخازن سمپاش و … پس از طی مراحل کنترل کیفیت ، توسط شرکت سهامی بیمه ، تحت پوشش تضمین کیفیت کالا بیمه و گارانتی می شوند و این نشان از اعتماد ما به کیفیت محصولات می باشد.</strong></span></h3> <figure id="attachment_5856" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47.jpg"><img class="wp-image-5856 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_21-36-47-300x218.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="300" height="218"></a><figcaption class="wp-caption-text">مخزن 30000 لیتری</figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="background-color: #ffff00;"><strong>مخزن 30000 لیتری</strong></span> ، مخزن سی هزار لیتری</span></h1> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">به صورت عمودی ، با قطر ۲٫۵ متر و ارتفاع ۶ متر ساخته می شود ، این مخزن مجهز به درب پیچی آدم رو می باشد و با توجه به نوع مصرف و کاربری مخزن ، در انواع :</span></h3> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن آب </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">مخزن اسید و مواد شیمیایی </span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">مخزن فاضلابی</span> </span></h2> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">طراحی و ساخته می شود </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">در ساخت <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن نگهداری آب</a> ، از گرانول های خوراکی (فود گرید) </span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">food grade</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">استفاده می شود که کاملا مناسب نگهداری مواد خوراکی و آشامیدنی می باشد و هیچ تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آب داخل خزن ایجاد نمی کند ، آب بو نمی گیرد و طعم و مزه ی آن عوض نمی شود و …</span></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;">از <a href="http://www.09117400518.ir">مخازن آب</a> می توان جهت ذخیره و نگهداری ب شرب بهداشتی ساختمان و کارخانه و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آبرسانی</a> روستایی و <a href="http://www.iran-makhzan.com">مخازن آتشنشانی</a> ، مخزن آبیاری قطره ای و مخازن آب کشاورزی و کابری های متنوع دیگری استفاده کرد .</span></h3> <p>&nbsp;</p> <h3><strong><span style="color: #ff0000;">بر اساس نیاز مشتری و سیالی غیر از آب که در داخل مخزن نگهداری می کند ، امکان طراحی و ساخت مخازن سفارشی جهت نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی و خازن نگهداری و پکیج تصفیه فاضلاب وجود دارد .</span></strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">قبل از خرید <a href="http://watertanker.ir/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%ad%d8%ac%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86-2/">مخازن حجیم پلی اتیلن</a> با همکاران ما مشورت کنید</span></h2> <figure id="attachment_5857" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26.jpg"><img class="wp-image-5857 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/10/photo_2017-10-14_20-09-26-300x225.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن مازندران ، مهندس خدابنده مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="300" height="225"></a><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong>مخازن 30000 لیتری ارسالی </strong></span></figcaption></figure><h1 style="text-align: center;"><em><span style="color: #ff0000;">ساخت مخازن حجیم ، تخصص ماست …</span></em></h1> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <p><img class="size-medium wp-image-6861 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/03/photo_2018-02-06_09-44-23-1-533x400.jpg" alt="مخزن 30000 لیتری" title="مخزن 30000 لیتری" width="533" height="400"></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>&nbsp;مخزن 30000 لیتری</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>(روی <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #0000ff;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <div id="attachment_5609" class="wp-caption alignnone"> <p><img class="size-medium wp-image-5609" title="چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران مخزن آتشنشانی مخزن پلی اتیلن مازندران با کیفیت مخازن و منابع پلی اتیلن ویژه صادرات زوک پلی اتیلن مازندران قایق تفریحی و ماهیگیری 4 نفره پلی اتیلن مخزن 1000 عمودی مخزن 10000 لیتری مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران مخزن پشت نیسانی مخزن افقی 10000 لیتری پلی اتیلن مخزن 30000 لیتری" width="247" height="300"></p> <p class="wp-caption-text"><strong><a href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #339966; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> </div> text/html 2018-08-11T05:42:24+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران http://www.09117400518.ir/post/1218 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</strong> </em></span></h1> <h2><span style="color: #000080;">مخازن پلی اتیلن مازندران دارای مزایای منحصر به فرد و زیادی می باشند که به مهمترین آنها اشاره</span></h2> <h2><span style="color: #000080;"> می کنیم :</span></h2> <figure id="attachment_7147" style="width: 533px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-7147 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/photo_2017-11-26_15-07-19-533x400.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="533" height="400"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</span> </strong></figcaption></figure><ul><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ضد بو ، ضد جلبگ و باکتری </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قیمت مناسب و صرفه ی اقتصادی در خرید </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ضخامت بدنه ی بالا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>وزن سبک ، با دوام و دارای استحکام بالا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن سفارشی دارای مقاومت در برابر اسید و مواد شیمیایی</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>طراحی یکپارچه و بدون درز </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>عایق حرارتی و برودی و قابل نصب و استفاده در ناطق گرمسیر و سرد سیر </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>نصب و راه اندازی بسیار آسان </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مخازن افقی تا حجم 3000 لیتر مجهز به اتصال خروجی نصب شده می باشند .</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>ظاهرا زیبا </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قابل بازیافت (محصول سبز)</strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>قابلیت نصب روی زمین ، ارتفاع (هوایی) و دفن زیر زمین </strong></span></h3> </li><li> <h3><span style="color: #000080;"><strong>مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی </strong></span></h3> </li></ul> <p><img class="size-medium wp-image-7139 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/06/%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-711x400.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="711" height="400"></p> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">مخازن سه لایه ی پلی اتیلن مازندران ، دارای تائیدیه بهداشتی بودن جهت مصارف غذایی و آشامیدنی ، لایه ی محافظ در برابر اشعه های مضر خورشیدو دارای ثبات رنگ برای مدت زمان طولانی می باشند.</span></strong></h2> <figure id="attachment_5945" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5945 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/01/photo_2017-11-05_10-57-34-300x225.jpg" alt="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" title="مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="300" height="225"><figcaption class="wp-caption-text"><strong><span style="color: #800080;">مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران</span> </strong></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a>&nbsp;</strong></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #333399;"><strong>(روی <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #333399;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #333399;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو تعیین حجم مخزن پلی اتیلن مزایای مخازن پلی اتیلن مازندران" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #800080;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #800080;"><strong><a style="color: #800080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #00a859;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p> text/html 2018-08-09T06:46:34+01:00 www.09117400518.ir مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن مخازن پلی اتیلن سفارشی http://www.09117400518.ir/post/1217 <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><em><strong>مخازن پلی اتیلن سفارشی</strong> </em></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" href="http://www.09117400518.ir">پلی اتیلن مازندران</a> ، آماده ی پذیرش سفارشات خاص جهت صادرات و مصارف داخلی می باشد .</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">انواع مخازن با کاربری های مختلف (اسید و مواد شیمیایی و …)</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">مخازن دو لایه ی صادراتی (داخل سفید و خارج قرمز ، بسیار پر مصرف در عراق )</span></h3> <h3><span style="color: #000080;">مخزن پشت نیسانی با رنگ آبی همرنگ وانت</span></h3> <h3><span style="color: #000080;"><strong>و …</strong></span></h3> <p><img class="size-medium wp-image-7191 aligncenter" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2018/07/123456789-300x400.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="400"></p> <figure id="attachment_5596" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="wp-image-5596 size-medium" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-300x288.jpg" alt="مخازن پلی اتیلن سفارشی مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="288"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;">مخازن پلی اتیلن سفارشی</span></figcaption></figure><figure id="attachment_5603" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><img class="size-medium wp-image-5603" src="http://watertanker.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%A7-hjv-lhv-300x212.jpg" alt="مخزن پلی اتیلن مازندران مخازن پلی اتیلن سفارشی" title="مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="300" height="212"><figcaption class="wp-caption-text"><span style="color: #ff0000;">انواع مخازن و منابع و وانهای پلی اتیلن و محصولات پلی اتیلن مازندران</span></figcaption></figure><p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید از پلی اتیلن مازندران</a> را مطالعه کنید .</strong></span></h1> <h3><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/">چگونگی خرید</a> کلیک کنید)</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جهت ثبت سفارش و خرید محصولات :</strong></span></h1> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></em></span></h1> <h1><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></span>&nbsp;</strong></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/">تماس با ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>امکان ثبت و ارسال فرم و مشاوره ی تلگرامی و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/"><strong>درباره ما</strong> </a></span></h1> <p><span style="color: #000080;"><strong>(روی <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/">درباره ما</a> کلیک کنید)</strong></span></p> <p><span style="color: #000080;"><strong>آشنایی با واحد فروش و بازرگانی پلی اتیلن مازندران و مشاهده ی اطلاعات <a style="color: #000080;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h1><span style="color: #ff0000;"><strong>شماره های <a style="color: #ff0000;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> و تلگرام واحد بازرگانی و فروش :</strong></span></h1> <figure id="attachment_6645" class="wp-caption alignnone"><figcaption class="wp-caption-text"><img class="size-medium wp-image-5609" title="مخزن پلی اتیلن نانو مخازن پلی اتیلن سفارشی" src="https://www.iran-makhzan.com/wp-content/uploads/2017/09/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7--247x300.jpg" alt="ایران مخزن 09117400518 مخزن پلی اتیلن نانو مخازن پلی اتیلن سفارشی" width="247" height="300"><strong><br><span style="color: #993366;">فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</span></strong></figcaption></figure><div id="attachment_5609" class="wp-caption aligncenter"> <p class="wp-caption-text"><span style="color: #993366;"><strong><a style="color: #993366;" href="http://watertanker.ir/contact-us/" target="_blank" rel="no noopener">تماس با ما</a> با ایران مخزن</strong></span></p> </div> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #993366; background-color: #ffff00;"><strong>Email</strong></span></h3> <h3 style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong>tdm_grp@yahoo.com</strong></span></h3> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>پلی اتیلن مازندران </strong></span></h1> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>همچنان با کیفیت ترین</strong></span></h2> <div class="blog-share text-center"> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #008000; background-color: #ffff00;"><strong>دارای نشان ملی استاندارد ایران</strong></span></h1> </div> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>و ارسال سفارشات در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به سراسر کشور</strong></span></p>