مخازن پلی اتیلن مازندران

 

مخزن عمودی پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری

 

قابلیت :

نگهداری و ذخیره سازی آب شرب بهداشتی

نگهداری انواع اسید و مواد شیمیایی

نگهداری مواد غذایی ، سرکه ، ترشیجات ، لبنیات و …

نگهداری روغن ، مواد سوختی و هر سیال دیگر

مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران 20000      1

مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران 20000      3

مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن پلی اتیلن مازندران مخزن 20000 لیتری پلی اتیلن مازندران 20000      2

پ مخزن پلی اتیلن ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی