مخزن پلی اتیلن مازندران مهندس خدابنده
 

متنوع ترین محصولات پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن عمودی بلند ، در محلی که با محدودیت عرض مواجه هستیم ولی از نظر ارتفاع مشکلی نداریم ،

استفاده می شود

 

انواع مخازن افقی و عمودی  پلی اتیلن مازندران

 

ایران مخزن ، ارسال سفارشات به سراسر کشور